facebookpinterest
vejár1  1. Rozloženú servítku preložíme na polovicu a opäť rozprestrieme.
 vejár2 2. Poskladáme na harmoniku s tenšími pruhmi.
 vejár3 3. Poskladanú harmoniku preložíme na polovicu.
 vejár4 4. Zložený koniec vložíme do krúžku asi do 1/3.

 

Zverejnené v Postup
rulička1  1. Servítku máme poskladanú na štvrtiny a otočené diagonálne k sebe (otvorené vrstvy sú na spodu)
 rulička3 2. Začneme servítku rolovať z každej strany smerom do stredu, čím nám vzniknú 2 ruličky
 rulička4 3. Ruličku prevlečieme cez krúžok
Zverejnené v Postup
tradičné1  1. Servítku zložíme na štvrtiny. Otočíme si ju k sebe diagonálne.
 tradičné3 2. Spravíme 2-4 záhyby na každej strane obrúsku asi v 1/3 od vrchu.
 tradičné4 3. Z oboch strán servítka vyzerá ako plisovaná, čím je pripravená prevliecť ju cez krúžok.
Zverejnené v Postup
šatka1  1. Rozprestretú servítku chytíme v strede, zdvihneme, aby sa nám vytvorili pekné záhyby
 šatka2 2. Prevlečieme cez krúžok
Zverejnené v Postup

Tento typ skladanej servítky je vhodný na umiestnenie do pohára (vínového).

plameň1 resize 1. Servítku si rozložíme do štvorca.
plameň2 resize 2. Hornú stranu preložíme na dolnú, aby vznikol obdĺžnik.
plameň4 resize 3. Pravú stranu preložíme na ľavú, vznikne nám štvorec.Servítku si otočíme tak, aby sme pred sebou mali kosoštvorec (jednotlivé vrstvy máme bližšie k sebe).
plameň5 resize 4. Vezmeme 2 vrchné vrstvy servítky a preložíme ich smerom nahor, aby vznikol vrchný trojuholník.
plameň6 resize 5. Servítku otočíme na rub  zopakujeme krok 4.
plameň7 resize 6. Vezmeme pravý roh trojuholníka a preložíme na ľavý roh.
plameň9 resize 7. Vrchný roh preložíme smerom do prava tak, aby rohy pretŕčali. Pretŕčajúce rohy opäť preložíme. Tentoraz už nebude pretŕčať a vznikne nám vrchný malý trojuholník.
plameň10 resize 8. Prevrátime na rubovú stranu. Zopakujeme krok 7.
plameň12 resize 9. Takto poskladanú servítku vložíme do pohára a rozprestrieme jednotlivé vrstvy, pričom budú pripomínať tvar plameňa.
Zverejnené v Postup
opera1 resize 1. Rozložíme si servítku.
opera2 resize 2. Ľavú stranu preložíme na pravú, vznikne obdĺžnik.
opera3 resize 3. Spodnú stranu, preložíme na hornú, vznikne štvorec.
opera4 resize 4. Ľavý dolný roh preložíme smerom k pravému hornému, aby vznikol trojuholník.
opera5 resize 5. Dolný roh preložíme na horný ľavý roh.
opera6 resize 6. Postavíme na základňu (najdlhšia strana trojuholníka).
opera7 resize 7. Postupne vytiaheme prvú vrstvu smerom hore ku stredu.
opera8 resize 8. Krok 7. zopakujem s ďalšími 3 vrstvami. Medzi každou vrstvou necháme cca 2cm rozostup

 

Zverejnené v Postup
 palma1 resize 1. Servítku si rozložíme diagonálne.
 palma2 resize 2. Horný roh trojuholníka vezmeme a preložíme cez základňu trojuholníka tak, aby špic pretŕčal asi o 2/3.
 palma3 resize 3. Roh trojuholníka teraz preložíme opäť naspäť tak, ako by sme skladali harmoniku.
 palma4 resize 4. Preložíme ešte raz rovnakým spôsobom, pričom roh trojuholníka bude pretŕčať.
 palma5 resize 5. Pretŕčajúci roh opäť prehneme tak, že špic už nebude pretŕčať.
 palma6 resize 6. Poskladanú servítku otočíme na rub, aby sme nevideli skladané časti, a preložíme na polovicu.
 palma7 resize 7. Položíme na tanier a roztvoríme
 palma8 resize 8. Ak roh preložíme ešte raz (teda o štvrtiny), budeme mať list s viacerými záhybmi.

 

Zverejnené v Postup
čiapka1 resize 1. Preložíme servítku tak, aby vznikol trojuholník.
čiapka3 resize 2. Preložíme pravý a ľavý spodný roh smerom k hornému rohu.
čiapka4 resize 3. Spodný roh preložíme do 3/4 smerom k hornému rohu
čiapka5 resize 4. Z vrchného trojuholníka vezmeme horný roh a preložíme smerom k jeho základni.
čiapka6 resize 5. Z horného rohu vezmeme vrchnú vrstvu a založíme za predný záhyb.
čiapka8 resize 6. Pretočíme na rubovú stranu, založíme jeden roh do druhého.
čiapka9 resize 7. Postavíme na stôl
Zverejnené v Postup

Tento tvar skladania servítky je vhodný, ak chceme na servítku položiť napr. pečivo.

lekno1 resize 1. Rozložíme si servítku. Rohy preložíme do stredu servítky.
lekno3 resize 2. Rohy servítky opäť preložíme do stredu.
lekno4 resize 3. Zopakujeme ešte raz.
lekno5 resize 4. Otočíme zloženú servítku na rubovú (hladkú) stranu.
lekno8 resize 5. Opäť preložíme rohy servítky do stredu.
lekno9 resize 6. Podržíme pohár na strede obrúska alebo si pomôžeme jednou rukou, a spod každého rohu jej zahrnutú časť vytiahneme.
lekno11 resize 7. Servítku doupravujeme- ešte raz otvoríme preložené spodné rohy servítky a ručne vytvoríme kalich ľalie.
Zverejnené v Postup
trojitý špic1 resize 1. Servítku si rozložíme na štvorec, preložíme na polovicu (dlhšou stranou k sebe). Vezmeme pravý dolný roh vrchnej vrstvy servítky a pretiahneme ho do ľavého dolného rohu, tak aby sme urobili z toho trojuholník. Okraje nepritláčame.
trojitý špic2 resize 2. Vrchný trojuholník preložíme z ľava do prava, nepritláčame.
štvoritý špic2 resize 3. Vo voľnom štvorci, ktorý nám ostal, vezmeme z ľavého dolného rohu vrchnú vrstvu a natiahneme smerom k pravému dolnému rohu (ako v kroku 2.).
štvoritý špic4 resize 4. Ľavú časť trojuholníka vezmeme preložíme na pravú časť a postavíme.

 

 

Vezmeme pravý dolný roh vrchnej vrstvy servítky a pretiahneme ho do ľavého dolného rohu, tak aby sme urobili z toho trojuholník. Okraje nepritláčame.
Zverejnené v Postup
Strana 1 z 2