facebookpinterest
opera1 resize 1. Rozložíme si servítku.
opera2 resize 2. Ľavú stranu preložíme na pravú, vznikne obdĺžnik.
opera3 resize 3. Spodnú stranu, preložíme na hornú, vznikne štvorec.
opera4 resize 4. Ľavý dolný roh preložíme smerom k pravému hornému, aby vznikol trojuholník.
opera5 resize 5. Dolný roh preložíme na horný ľavý roh.
opera6 resize 6. Postavíme na základňu (najdlhšia strana trojuholníka).
opera7 resize 7. Postupne vytiaheme prvú vrstvu smerom hore ku stredu.
opera8 resize 8. Krok 7. zopakujem s ďalšími 3 vrstvami. Medzi každou vrstvou necháme cca 2cm rozostup

 

Zverejnené v Postup
 palma1 resize 1. Servítku si rozložíme diagonálne.
 palma2 resize 2. Horný roh trojuholníka vezmeme a preložíme cez základňu trojuholníka tak, aby špic pretŕčal asi o 2/3.
 palma3 resize 3. Roh trojuholníka teraz preložíme opäť naspäť tak, ako by sme skladali harmoniku.
 palma4 resize 4. Preložíme ešte raz rovnakým spôsobom, pričom roh trojuholníka bude pretŕčať.
 palma5 resize 5. Pretŕčajúci roh opäť prehneme tak, že špic už nebude pretŕčať.
 palma6 resize 6. Poskladanú servítku otočíme na rub, aby sme nevideli skladané časti, a preložíme na polovicu.
 palma7 resize 7. Položíme na tanier a roztvoríme
 palma8 resize 8. Ak roh preložíme ešte raz (teda o štvrtiny), budeme mať list s viacerými záhybmi.

 

Zverejnené v Postup
čiapka1 resize 1. Preložíme servítku tak, aby vznikol trojuholník.
čiapka3 resize 2. Preložíme pravý a ľavý spodný roh smerom k hornému rohu.
čiapka4 resize 3. Spodný roh preložíme do 3/4 smerom k hornému rohu
čiapka5 resize 4. Z vrchného trojuholníka vezmeme horný roh a preložíme smerom k jeho základni.
čiapka6 resize 5. Z horného rohu vezmeme vrchnú vrstvu a založíme za predný záhyb.
čiapka8 resize 6. Pretočíme na rubovú stranu, založíme jeden roh do druhého.
čiapka9 resize 7. Postavíme na stôl
Zverejnené v Postup

Tento tvar skladania servítky je vhodný, ak chceme na servítku položiť napr. pečivo.

lekno1 resize 1. Rozložíme si servítku. Rohy preložíme do stredu servítky.
lekno3 resize 2. Rohy servítky opäť preložíme do stredu.
lekno4 resize 3. Zopakujeme ešte raz.
lekno5 resize 4. Otočíme zloženú servítku na rubovú (hladkú) stranu.
lekno8 resize 5. Opäť preložíme rohy servítky do stredu.
lekno9 resize 6. Podržíme pohár na strede obrúska alebo si pomôžeme jednou rukou, a spod každého rohu jej zahrnutú časť vytiahneme.
lekno11 resize 7. Servítku doupravujeme- ešte raz otvoríme preložené spodné rohy servítky a ručne vytvoríme kalich ľalie.
Zverejnené v Postup
trojitý špic1 resize 1. Servítku si rozložíme na štvorec, preložíme na polovicu (dlhšou stranou k sebe). Vezmeme pravý dolný roh vrchnej vrstvy servítky a pretiahneme ho do ľavého dolného rohu, tak aby sme urobili z toho trojuholník. Okraje nepritláčame.
trojitý špic2 resize 2. Vrchný trojuholník preložíme z ľava do prava, nepritláčame.
štvoritý špic2 resize 3. Vo voľnom štvorci, ktorý nám ostal, vezmeme z ľavého dolného rohu vrchnú vrstvu a natiahneme smerom k pravému dolnému rohu (ako v kroku 2.).
štvoritý špic4 resize 4. Ľavú časť trojuholníka vezmeme preložíme na pravú časť a postavíme.

 

 

Vezmeme pravý dolný roh vrchnej vrstvy servítky a pretiahneme ho do ľavého dolného rohu, tak aby sme urobili z toho trojuholník. Okraje nepritláčame.
Zverejnené v Postup
trojitý špic1 resize 1. Servítku si rozložíme na štvorec, preložíme na polovicu (dlhšou stranou k sebe).
trojitý špic2 resize 2. Vezmeme pravý dolný roh vrchnej vrstvy servítky a pretiahneme ho do ľavého dolného rohu, tak aby sme urobili z toho trojuholník. Okraje nepritláčame.
trojitý špic3 resize 3. Vezmeme ľavý dolný roh trojuholníka a preložíme ho na pravý.
trojitý špic4 resize 4. Vo štvorci, ktorý ostal vezmeme ľavý horný roh a preložíme smerom do stredu, aby sme vytvorili trojuholník. Servítku postavíme.
Zverejnené v Postup
jednoduchý špic1 resize 1. Servítku si rozložíme do obdĺžnika (dlhšou stranou ku sebe)
jednoduchý špic2 resize 2. Vezmeme pravý aj ľavý horný roh a preložíme ich smerom do stredu, aby sme vytvorili trojuholník na oboch stranách.
jednoduchý špic3 resize 3. Preložíme 1 trojuholník na druhý a postavíme.
Zverejnené v Postup
vejár2 resize 1. Rozloženú servítku preložíme na polovicu. Naskladáme harmoniku asi do 1/2.
vejár3 resize 2. Servítku otočíme na rubovú stranu a harmoniku pritlačíme, aby bola pevnejšia.Naskladanú harmoniku preložíme na polovicu.
vejár4 resize 3. Neposkladanú polovicu servítky preložíme tak, aby sa vytvoril trojuholník.
vejár5 resize 4. Otočíme na rubovú stranu a pretŕčajúcu časť zahneme, pritlačíme, aby sa nám vytvorila opierka.
vejár6 resize 5. Servítku položíme na stôl, vejár sa nám sám rozloží.
Zverejnené v Postup
sviečka1 resize 1. Rozloženú servítku preložíme diagonálne tak, aby sa vytvoril trojuholník.
sviečka2 resize 2. Na dolnej strane preložíme okraj servítky ako obrubu širokú asi 2cm.
sviečka3 resize 3. Servítku otočíme a zrolujeme z ľava do prava.
sviečka4 resize 4. Voľný roh servítky zafixujeme pod vrstvy servítky a sviečka je hotová.
Zverejnené v Postup
srdiečko1 resize 1. Rozloženú servítku preložíme na polovicu po dĺžke.
srdiečko2 resize 2. Zložíme na polovicu, aby sa nám vytvorila stredová línia
srdiečko3 resize 3. Pravý aj ľavý okraj preložíme k stredovej línii. Nepritláčame, aby nám servítka stála v tvare srdiečka.
Zverejnené v Postup
Strana 1 z 2